PROJEKTOWANIE BIM

Projektowanie BIM to proces projektowania, konstruowania i utrzymywania wirtualnej reprezentacji fizycznych i funkcjonalnych cech budynku przez cały cykl jego życia. Skrót BIM oznacza modelowanie informacji o budynku. Jest to zintegrowane podejście do projektowania cyfrowego, które łączy wszystkie aspekty procesu projektowania w jednym narzędziu programowym, w tym modelowanie 3D, rysunki 2D, modelowanie informacji i zarządzanie projektami. BIM lub modelowanie informacji o budynku to wspomagana komputerowo technika projektowania i kreślenia, która została wykorzystana do tworzenia i zarządzania cyfrową reprezentacją budynków fizycznych i koncepcyjnych. BIM to duża część branży budowlanej, ponieważ dostarcza dokładnych, szczegółowych i wyczerpujących informacji o wszystkich aspektach budynku.

W przyszłości projektowanie BIM będzie można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Na przykład można go wykorzystać do tworzenia inteligentnych budynków, wykorzystując czujniki do monitorowania warunków wewnętrznych. Może być również wykorzystany do wizualizacji 3D w celu skrócenia czasu potrzebnego na projekty budowlane. BIM lub modelowanie informacji o budynku to cyfrowa reprezentacja fizycznych i funkcjonalnych cech budynku. Jest tworzony przy użyciu narzędzi do modelowania 3D w celu symulacji projektowania, budowy i eksploatacji budynku. Projektowanie BIM staje się integralną częścią projektowania nowoczesnych budynków.

Korzystanie z BIM ma wiele zalet, niektóre z nich to:

  • Poprawiona koordynacja między architektami, inżynierami, wykonawcami i podwykonawcami
  • Mniej błędów w dokumentacji
  • Większe bezpieczeństwo dla pracowników na miejscu
  • Mniejsza ilość odpadów podczas budowy

Projektowanie BIM to sposób na projektowanie i dokumentowanie budynków i innych konstrukcji. Umożliwia projektantom współpracę i tworzenie jednego, dokładnego i aktualnego zestawu dokumentacji budowlanej. Korzyści z tego typu projektu obejmują: lepszą koordynację, lepszą wykonalność, niższy koszt, krótszy czas trwania projektu i zwiększone bezpieczeństwo.