Jak zabezpieczyć uprawę przed grzybem?

Właściciele niewielkich ogródków działkowych, rolnicy i ogrodnicy doskonale wiedzą, że każda uprawa może być skażona chorobą grzybową. Ponad 90% plantacji zmaga się z tym problemem. Grzyb atakuje warzywa, drzewa i krzewy owocowe oraz zboża. Środki ochrony roślin grzybobójcze nazywane fachowo fungicydami to skuteczna bariera i ochrona przed grzybem. Ich systematyczne i terminowe stosowanie pozwala na ochronę roślin przed degradacją.

Jak działają fungicydy?

Preparaty grzybobójcze mają działanie wyniszczające, interwencyjne oraz zapobiegawcze. Korzystanie z nich prowadzi do zniszczenia w zarobku patogena grzybowego. Infekcja się nie rozwija, zostaje zwalczona w pierwotnym stadium rozwoju, jeszcze w zarodku. Interwencja fungicydów w strukturę rośliny uprawnej leczy ją i pomaga w zahamowaniu rozwoju choroby grzybowej. Środki ochrony roślin grzybobójcze zapobiegają degradacji uprawy przez wnikanie w głąb rośliny i wytwarzanie skutecznej zapory przez wtargnięciem grzyba. Warzywa, owoce czy zboża dotknięte zarazą grzybową nie rozwijają się prawidłowo, a w końcowej fazie wzrostu wyglądają na rośliny chore. Znacząco spada ich wartość rynkowa i konsumpcyjna.

Preparaty grzybobójcze  – do jakich upraw je stosować?

Środki ochrony roślin grzybobójcze https://www.gardenowo.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/srodki-ochrony-roslin/grzybobojcze/ często stosuje się w odniesieniu do ziemniaków, które szczególnie narażone są na działanie grzyba. Wszelkie uprawy kapustne również są terenem rozwoju choroby grzybowej. Drzewa owocowe – jabłonie, śliwy, morele, wiśnie, czereśnie, winorośle wymagają ochrony fungicydami. W przeciwnym razie ich wzrost i rozwój są zagrożone. Podobnie w uprawie rzepaku aplikuje się preparaty grzybobójcze. Mączniak, który atakuje jęczmień i pszenicę, to groźna odmiana grzyba, przed którą należy chronić uprawę zbożową. Fungicydy powinno się stosować zapobiegawczo, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie widać pierwszych oznak rozwoju grzyba.

Zlekceważenie problemu choroby grzybowej może prowadzić do poważnych konsekwencji, szczególnie w przypadku dużych upraw. Naraża producentów rolnych na straty, które mogą być nie odrobienia w dłuższym okresie. Przezorni rolnicy, producenci, działkowcy, ogrodnicy stosują fungicydy profilaktycznie. To powszechna i często stosowana praktyka w odniesieniu do upraw owocowych, warzywnych i zbożowych.