Fotowoltaika – lekcja dla laika

Panele fotowoltaiczne stały się codziennością. W czasach walki o czyste powietrze inwestowanie w odnawialne źródła energii jest wyznacznikiem postępu. Chociaż zjawisko fotowoltaiczne, czyli przemiana energii promieniowania słonecznego w elektryczność zostało odkryte w XIX w., to wiedza na temat fotowoltaiki nie jest powszechna.

Głównymi elementami instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne i inwerter, czyli falownik. Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw, zbudowanych przeważnie z materiału półprzewodnikowego o różnych cechach przewodnictwa (tak zwane złącze p-n). Pod wpływem fotonów światła słonecznego z warstwy półprzewodnikowej wybijane są elektrony (o ładunku ujemnym), które gromadzą się po jednej stronie złącza, podczas gdy ładunki dodatnie (dziury) gromadzą się po stronie przeciwnej. Powstałą różnicę potencjału nazywamy prądem stałym.

Fotowoltaika nie byłaby tak atrakcyjna, gdyby wytwarzała jedynie prąd stały, zdolny naładować akumulatory. Przetworzenie prądu stałego w prąd przemienny, stosowany w gniazdkach elektrycznych to zadanie dla inwertera. Efektywność fotowoltaiki zależy od właściwego dobrania mocy paneli fotowoltaicznych do potrzeb gospodarstwa domowego oraz odpowiedniej mocy inwertera do mocy paneli.

Ilość produkowanego przez instalację fotowoltaiczną prądu zależy od wielkości strumienia światła słonecznego padającego na ogniwa fotowoltaiczne. Najlepiej umieścić panele fotowoltaiczne na południowej połaci dachu o nachyleniu około 30-40°, przy czym im dalej na północ Polski, tym ten kąt powinien być większy.