Czujnik indukcyjny

Czujnik indukcyjny stanowi jedną z najbardziej popularnych odmian czujników zbliżeniowych. Służą one głównie w przemyśle do bezstykowego wykrywania metalowych obiektów znajdujących się właśnie w strefie działania. Jest on najważniejszym parametrem czujnika indukcyjnego i zależy adekwatnie od rozmiaru obudowy danego czujnika. Istotne jest również to, że może ona sięgać aż kilkudziesięciu mm.

Zastosowanie czujnika indukcyjnego

Czujnik indukcyjny jest przeznaczony do wykrywania obecności obiektów. Dzięki niemu można również definiować ich cechy oraz kontrolować funkcjonowanie pracy urządzenia. Zastosowanie go pozwala na kontrolowanie poziomu cieczy, jak również sypkich materiałów. Innym zastosowaniem czujnika indukcyjnego są systemy bezpieczeństwa. Umożliwiają one monitorowanie zmian pola magnetycznego, które powstaje wtedy, kiedy w okolicy wskazanego sensora wystąpi metaliczny obiekt.

Zasadniczą różnicą czujników jest przede wszystkim zasięg działania. Zależy on jednak od danego rozmiaru cewki (element detekcyjny), a także jest on proporcjonalny do długości czujnika. W skład czujnika indukcyjnego wchodzi: pole czujnika, demodulator, oscylator, człon sterujący oraz przerzutnik. Warto zwrócić uwagę, ze może on być zasilany nie tylko stałym prądem, ale też przemiennym.

Charakterystyka czujnika indukcyjnego

Czujnik indukcyjny cechuje się ogromną wytrzymałością w różnorodnych warunkach środowiskowych. Ponadto, jest on bardzo odporny na wszelkie zanieczyszczenia albo wibracje, a na tle innych czujników, wyróżnia go większa trwałość. Czujnik indukcyjny wolniej zużywa się. Najczęściej produkuje się go w szczelnie zamkniętych obudowach, dlatego może on bezawaryjnie długo pracować.