Blacha aluminium

Aluminium — charakterystyka materiału

Aluminium to glin o czystości technologicznej, jednak w przeciwieństwie do niego zawiera zanieczyszczenia, których ilość zależna jest od metody otrzymywania. Poprzez rafinację elektrolityczną pozyskiwane jest aluminium zawierające do 99,95% Al. Natomiast aluminium hutnicze, otrzymywane w wyniku elektrolizy tlenku glinu, posiada do 99,8% Al. Potocznie nazwa „aluminium” jest równoznaczna z terminem „glin”.

Metal najczęściej pozyskiwany jest z boksytu, który jest transportowany z kopalni do specjalnego układu wzbogacania. Następnie zostaje on przetworzony w tlenek glinu. Aluminium wykorzystuje się do produkcji profilów anodowanych, kształtowników, prętów czy blach. Poniżej scharakteryzowano ostatni z wymienionych produktów.

Blacha aluminium — podział

Blacha aluminium może być wykonana z aluminium niestopowego i stopowego.

Blachy wyprodukowane z aluminium niestopowego są podatne na obróbkę plastyczną na zimno. Można je łatwo spawać i anodować, również w celach dekoracyjnych. Jednak przez ich niską wytrzymałość, nie jest możliwe zastosowanie procesu obróbki skrawaniem. Blachy te charakteryzują się wysoką przewodnością elektryczną i cieplną, a także wysokim współczynnikiem odbicia światła. Cechuje je wysoka odporność na korozję spowodowaną czynnikami zewnętrznymi. Wykorzystywane są w takich dziedzinach jak przemysł spożywczy, chemiczny i energetyczny.

Blachy wyprodukowane z aluminium stopowego różnią się między sobą ze względu na zastosowane domieszki. Są one dobierane w taki sposób, aby uzyskać konkretną właściwość, np. wytrzymałość na rozciąganie, możliwość łatwej obróbki plastycznej czy odporność na rdzewienie w zasolonej wodzie.